Posturoloji yeni ya da alternatif bir tıp uygulaması değildir.

Fakat, hastalara iyi bilinen çeşitli testler ve muayene teknikleri ile ve değişik tıp disiplinlerinin detaylı bakış açısı çerçevesinden, ustaca bir bakış yaklaşımıdır.

Posturoloji, teşhis ve tedavide hekimlere önemli bir yol gösterici olarak, genel tababette, aile hekimliğinde, romatolojide, ortopedi de, spor hekimliğinde, iç hastalıklarında, jinekolojide, pediatride, fizik tedavi ve rehabilitasyonda, nörolojide, oftalmolojide, işyeri hekimliğinde, çene cerrahisinde, diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Modern Posturolojinin Amaçları;
• Postür bozuklukları ile hastada mevcut şikayetlerin uyumunu sağlar,
• Dengesizlikleri uzay evrende üç boyutlu olarak analiz eder,
• Kişideki sorunları yada soruna yol açan nedenleri tespit eder,
• Sorunlu bölgeyi düzeltir, yeniden programlar, kasları ve eklemleri rahatlatır.

Posturoloji, lökomotor sistem ve omurganın çeşitli hastalıklarındaki mekanik faktörleri düzeltir. Posturoloji, skolyozis, femoropatelar sendromlar, fibromiyaljiler gibi çeşitli hastalıkları daha iyi anlamamızı ve şikayete neden olan hastalıkları tedavi etmemizi sağlar.